Waluty
Promocje
łóżko tapicerowane Vitre + kolory
łóżko tapicerowane Vitre + kolory

2 052,00 zł

Cena regularna: 2 280,00 zł

Najniższa cena: 2 280,00 zł
szt.
łóżko tapicerowane Vitre B + kolory
łóżko tapicerowane Vitre B + kolory

2 205,00 zł

Cena regularna: 2 450,00 zł

Najniższa cena: 2 450,00 zł
szt.
Łóżko tapicerowane LAPEME bez zagłówka + kolory
Łóżko tapicerowane LAPEME bez zagłówka + kolory

1 143,00 zł

Cena regularna: 1 270,00 zł

Najniższa cena: 1 143,00 zł
szt.
Łóżko tapicerowane MIMORI złote nóżki + kolory
Łóżko tapicerowane MIMORI złote nóżki + kolory

1 889,10 zł

Cena regularna: 2 099,00 zł

Najniższa cena: 1 889,10 zł
szt.
Łóżko tapicerowane Dritti z pojemnikiem + kolory
Łóżko tapicerowane Dritti z pojemnikiem + kolory

1 890,00 zł

Cena regularna: 2 100,00 zł

Najniższa cena: 1 890,00 zł
szt.
Łóżko kontynentalne RIJO na nóżkach + kolory
Łóżko kontynentalne RIJO na nóżkach + kolory

1 791,00 zł

Cena regularna: 1 990,00 zł

Najniższa cena: 1 791,00 zł
szt.
Łóżko tapicerowane Dax 160 x 200 cm + kolory
Łóżko tapicerowane Dax 160 x 200 cm + kolory

1 611,00 zł

Cena regularna: 1 790,00 zł

Najniższa cena: 1 790,00 zł
szt.
Łóżko bez zagłówka Flori z pojemnikiem + kolory
Łóżko bez zagłówka Flori z pojemnikiem + kolory

1 699,20 zł

Cena regularna: 1 888,00 zł

Najniższa cena: 1 699,20 zł
szt.
Łóżko tapicerowane CINTA bez zagłówka + kolory
Łóżko tapicerowane CINTA bez zagłówka + kolory

1 453,50 zł

Cena regularna: 1 615,00 zł

Najniższa cena: 1 453,50 zł
szt.
Łóżko tapicerowane CINTA bez zagłówka + kolory
Łóżko tapicerowane CINTA bez zagłówka + kolory

1 453,50 zł

Cena regularna: 1 615,00 zł

Najniższa cena: 1 453,50 zł
szt.
Łóżko tapicerowane SNUGI złote nóżki + kolory
Łóżko tapicerowane SNUGI złote nóżki + kolory

1 620,00 zł

Cena regularna: 1 800,00 zł

Najniższa cena: 1 620,00 zł
szt.
Łóżko tapicerowane MIMORI złote nóżki + kolory
Łóżko tapicerowane MIMORI złote nóżki + kolory

1 889,10 zł

Cena regularna: 2 099,00 zł

Najniższa cena: 1 889,10 zł
szt.
Nowości
Nowoczesne krzesło NINIO + kolory
Nowoczesne krzesło NINIO + kolory

1 699,00 zł

szt.
Hoker biały kremowy KUKKA złote nóżki
Hoker biały kremowy KUKKA złote nóżki

741,00 zł

Cena regularna: 1 140,00 zł

Najniższa cena: 741,00 zł
szt.
Leżak ogrodowy AZURE
Leżak ogrodowy AZURE

898,99 zł

szt.
Lampa ścienna MYK LED miedziana 42 cm
Lampa ścienna MYK LED miedziana 42 cm

499,00 zł

szt.
Lampa ścienna SPLENDORE złota 20 cm
Lampa ścienna SPLENDORE złota 20 cm

499,00 zł

szt.
Mata plażowa 200x150cm żółta
Mata plażowa 200x150cm żółta

54,99 zł

szt.
Regulamin

 

REGULAMIN
Sklepu internetowego www.onelovedesign.pl

 Sklep dostępny pod adresem internetowym www.onelovedesign.pl (zwany dalej: sklepem internetowym) prowadzony jest przez Katerynę Butsmai prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ONE LOVE DESIGN Kateryna Butsmai (adres prowadzenia działalności: Chmielna 2/31 , 00-020 Warszawa) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP : 1251585487 , REGON: 382541381; adres poczty elektronicznej info@onelovedesign.pl numer telefonu: (+48) 577 917 297 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora ).
Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: REGULAMIN – niniejszy regulamin obejmujący warunki korzystania ze sklepu internetowego w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy. Sklep internetowy - Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.onelovedesign.pl KLIENT– Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. KONSUMENT – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna  dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta, będący jednocześnie Formularzem Zamówienia. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia. TOWAR – prezentowany w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. SPRZEDAWCA – Kateryna Butsmai prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ONE LOVE DESIGN Kateryna Butsmai (adres prowadzenia działalności : Chmielna 2/31 , 00-020 Warszawa) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP : 1251585487  REGON 382541381; adres poczty elektronicznej info@onelovedesign.pl numer telefonu: (+48) 577 917 297 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora). USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. USŁUGODAWCA – Kateryna Butsmai prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ONE LOVE DESIGN Kateryna Butsmai (adres prowadzenia działalności Chmielna 2/31 , 00-020 Warszawa ) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej pod numerem NIP : 1251585487  REGON 382541381; adres poczty elektronicznej info@onelovedesign.pl numer telefonu: (+48) 577 917 297 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora). ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru  ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, które Klient może złożyć po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

* Ogólne zasady korzystania ze sklepu

1. Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Polski. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane wyłącznie w języku polskim.

2. Informacje o towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

3.Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli tapicerowanych wskazane na stronie Sklepu, są podane w centymetrach, z tolerancją do +/- 5cm, w zależności od wyboru rodzaju obicia przez Kupującego.

4. Kolory mogą różnić się od rzeczywistych, co związane jest m.in. z indywidualnymi ustawieniami monitora.

5.Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.

6.W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie.


Spis treści:
    1.    Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
    2.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca,
    3.    Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
    4.    Metody i środki techniczne służące korygowaniu i wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych.
    5.    Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
    6.    Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.
    7.    Warunki zawierania umowy sprzedaży.
    8.    Sposoby dostawy.
    9.    Sposoby płatności.
    10.    Uprawnienie do odstąpienia od umowy.
    11.    Tryb postępowania reklamacyjnego.
    12.    Dane osobowe.
    13.    Postanowienia końcowe.
    14.    Prawa autorskie.

    15.Opinie

     
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem elektronicznym www.onelovedesign.pl
Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:
    •    prowadzeniu konta w Sklepie internetowym,
    •    umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i dokonania zakupu Towaru na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży;

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
   1.    Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.
   2.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
      3.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na złożeniu Zamówienia w Sklepie internetowym przy pomocy Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą złożenia Zamówienia.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym  którym posługuje się usługodawca
   1.    Komputer bądź inne urządzenie z dostępem do internetu.
   2.     Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych: Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.

III. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
    1.    Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym jest złożenie zamówienia przy pomocy Formularza Zamówienia będącego jednocześnie Formularzem Rejestracji. W tym celu należy „kliknąć” na wybrany przez Klienta Towar. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „kontynuuj zakupy”. Po wykonaniu powyższych czynności Klient zostanie przekierowany do strony określającej wartość zakupów. Kolejno należy wybrać sposób płatności oraz dostawy, które są wskazane w pkt X regulaminu. Następnie należy kliknąć przycisk „Zamawiam”. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i dostawy. Kolejno należy wypełnić wyświetlony Formularz Zamówienia.
    2.    Następnie niezbędne jest podanie adresu e-mail, na który wyślemy prośbę o potwierdzenie zamówienia.
    3.    Formularz Zamówienia należy uzupełnić o następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy), e-mail, numer telefonu.
    4.    Nie udostępnienie przez Usługobiorcę danych, o których mowa w pkt. 3 skutkuje odmową świadczenia usługi drogą elektroniczną.
    5.    Dalej należy zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności. Akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności należy potwierdzić poprzez „kliknięcie” check-boxa. Akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę. Obligatoryjne również jest wyrażenie zgody przez Klient na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby założenia i korzystania z Konta sklepu internetowego „onelovedesign.pl” oraz na inne cele przetwarzania danych, tam wskazane.   
    6.    Klikając pole „Do koszyka”. “W koszyku” należy wybrać dogodną formę płatności i kliknąć “Zamawiam”. Po kliknięciu przycisku “Zamawiam”, niezbędnym jest wybranie formy rejestracji na stronie One Love Design. Prośba o potwierdzenie zamówienia będzie wysłana na wskazany przez klienta mail. Klient zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-mail.  Chwila ta stanowi zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym. Ponadto na wskazany przez Klienta adres mailowy zostaną wysłane dane do logowania się z indywidualnym hasłem, które Klient powinien zmienić na własne przy pierwszym logowaniu.
    7.     Założenie i korzystanie z Konta jest opcjonalne, dobrowolne i bezpłatne.
    8.     Założenie Konta Klienta przyspiesza proces składania zamówienia przez Użytkownika oraz umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji sklepu internetowego „onelovedesign.pl”, takich jak:     - zamówienia - umożliwiająca Klientowi wgląd w historię złożonych zamówień oraz sprawdzenie statusu ich realizacji,     - punkty – umożliwia Klientowi sprawdzić ilość zgromadzonych punktów. Warunki sprzedaży promocyjnej oraz zasady wymiany nagród określa odrębny regulamin,       - zmiana danych - umożliwiająca Klientowi dostęp do podanych danych osobowych oraz ich zmianę lub usunięcie,     - zmiana hasła – umożliwia Klientowi zmianę hasła do konta.     - wyloguj – umożliwia Klientowi szybkie wylogowanie się z Konta.
    9.     W celu zalogowania się do Konta Klienta należy kliknąć ikonkę „ludzika”  znajdującym się w prawym górnym rogu strony sklepu internetowego „onelovedesign.pl” oraz wpisać w formularz logowania adres e-mail podany przy rejestracji oraz swoje indywidualne hasło dostępu do Konta oraz kliknąć ikonkę „Zaloguj się”.
    10.    Szczegóły Konta Klienta są dostępne po kliknięciu ikonki „ludzika” znajdującego się w prawym górnym rogu strony. W celu dokonania modyfikacji Konta Klienta (podanych danych osobowych) należy:

 1. a) zalogować się do Konta Klienta,    
 2. b) wejść na Konto klikając przycisk „ludzika” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
 3. c) wybrać zakładkę „Edytuj profil”,    
 4. d) wprowadzić modyfikacje podanych danych osobowych używając przycisku „Zapisz zmiany”.
   W przypadku, chęci usunięcia danych, których podanie było w toku Rejestracji obligatoryjne (wymagane) – patrz pkt 3. w sposób uniemożliwiający wykonanie umowy z Użytkownikiem, a Użytkownik nie wprowadził zmian do tych danych - zamiast tego konieczne jest usunięcie Konta Klienta; to samo dotyczy przypadku cofnięcia zgód o których mowa w pkt. 5
      12.    Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
      13.    Po zalogowaniu się do Konta Klient ma także możliwość dodawania opinii o zakupionych towarach.
      14.    W celu dodania opinii należy kliknąć pod wybranym towarem  „Ocena”. 1 gwiazdka oznacza najniższą ocenę , 5 gwiazdek – najlepszą .
      15.    Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, zawierających treści wulgarne lub obraźliwe ,stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji.
 5.  Kliknięcie oceny powoduje przesłanie formularza do Sprzedawcy. Opinia zostanie zamieszczona po akceptacji jej treści przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia opinii w przypadku, gdyby naruszała postanowienie ustępu 15 powyżej lub nie dotyczy produktu objętego zakupem.
  17.    Dla Klientów z którymi została zawarta umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym Usługodawca może prowadzić sprzedaż towarów w ramach różnych kampanii sprzedażowych ograniczonych czasowo i ilościowo. Zarówno ilość dostępnych towarów jak i czas trwania podane są indywidualnie dla każdej kampanii. Dokonując zakupu towarów oferowanych w ramach tych kampanii Klient zawiera umowę sprzedaży wybranego towaru z obowiązkiem zapłaty, od której może odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.
  18.    Udział w kampaniach o których mowa w pkt 9 jest bezpłatny i dobrowolny. Zasady rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym zostały określone w pkt V Regulaminu.
  19.    Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 6.  
  Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” Klient (Usługobiorca) ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez użycie kliknięcie na zakładkę „Koszyk”.  Wówczas Usługobiorca zostanie przeniesiony na stronę, na której, aby usunąć daną pozycję Towaru należy kliknąć przycisk „Usuń”, a następnie ponownie wybrać Towar i dodać go do koszyka.
Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres info@onelovedesign.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu(+48) 577 917 297.
Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu zostanie wysłane  potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia. W przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: info@onelovedesign.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub też zgłosić ją telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 577 917 297. Po dokonaniu korekty Zamówienia Usługodawca (Sprzedawca) wyśle wiadomość e-mail na podany adres e-mail potwierdzającą wprowadzenie zmian do Zamówienia.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: - wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy (wiadomości email zatytułowane „Przyjęto zamówienie” ze wskazaniem jego numeru– dotyczy to Zamówień składanych poprzez Formularz zamówienia, telefonicznie za pomocą poczty elektronicznej info@onelovedesign.pl, a także przez wydrukowanie  i przekazanie Usługobiorcy  wraz z Towarem specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

 1. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.
  Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w sklepie internetowym , która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy info@onelovedesign.pl 

Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym ze skutkiem natychmiastowym.
Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
  Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.
  Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy info@onelovedesign.pl lub też telefonicznie pod numerem (+48) 577 917 297.
  Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.

VII. Warunki zawierania umowy sprzedaży.
Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania Zamówienia, i potwierdzone dodatkowo w podsumowaniu zamówienia.
Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
Zamówienia można składać za pośrednictwem sieci Internet za pomocą formularza zamówienia, a także na adres poczty elektronicznej: info@onelovedesign.pl
Usługobiorcy posiadający Konto w sklepie internetowym mają możliwość złożenia zamówienia za pomocą zakładki „Do koszyka” bez konieczności korzystania z Formularza Zamówienia.
Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego przez Klienta zamówienia. Potwierdzenie otrzymania następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail wraz ze wskazaniem jego numeru, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia (zestawienie Towarów ze wskazaniem ich nazw, ceny i danych Klienta).
Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, która obowiązuje do momentu spełnienia świadczeń przez każdą ze stron nie wyłączając postanowień i zasad w zakresie odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności za wady (rękojmi).

VIII. Sposoby dostawy.
Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską (DPD). Klient dokonuje wyboru dostawy w trakcie składania zamówienia. Ewentualne koszty dostawy  są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od gabarytu towaru. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Towaru.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub koncie rozliczeniowym PAYU do chwili skompletowania i wysłania Towarów.
Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 3 dni roboczych.
Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Uwaga! Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia Klient ma prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie adresata przesyłki (Klienta), jeżeli stwierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
IX. Sposoby płatności.
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
    •    płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy :  Bank mBank 13 1140 2004 0000 3402 7849 1492
    •    Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu  PRZELEWY 24, Blue Media

Karty płatnicze: 

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1 ]c, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub @mail w terminie 14 dni.
Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. Natomiast, gdy umowa dotyczy świadczenia usług termin do odstąpienia od niej wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego na adres e-mailowy Sprzedawcy info@onelovedesign.pl 
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane Płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłaty w związku z tym zwrotem.
Sprzedawca zastrzega, że może wstrzymać się ze płatnością do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zakupiony towar należy zwrócić na adres : ul.Tużycka 8, lok 7, 03-683  Warszawa.

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ww. ustawy, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,


Klient (Konsument) ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).
Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinno posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, onelovedesign.pl zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ww. ustawy, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego towaru.
 2.  Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu rzecz wolną od wad fizycznych lub prawnych.
   2.    Sprzedawca odpowiada za wadę towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi (Konsumentowi).
      3.    Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
      4.    Kupującym (konsument), może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
      5.    Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
      6.    Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
      7.    Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
      8.    Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
      9.    Zawiadomienie o wadliwości Towaru powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta, rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz opisem na czym ona polega, w miarę możliwości zdjęcie reklamowanego Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Zawiadomienia należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy info@onelovedesign.pl 
  10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy: ul.Turzycka8/lok7 Warszawa 03-683.    
 3.  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
   12.    W przypadku wadliwości Towaru, roszczenia Klienta są realizowane nieodpłatnie na każdym etapie procedury reklamacyjnej.
      13.    W kwestiach reklamacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, w szczególności art. 555 [1] - 576[4] (Rękojmia za wady)
  XII. Dane osobowe.
      1.    Administratorem danych osobowych Usługobiorców (Klientów) jest podmiot prowadzący sklep internetowy będący Usługodawcą (Sprzedawcą).
      2.     Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) przetwarzane są przez Usługodawcę  w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. do nawiązania, ukształtowania treści , zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę (Klienta) z Usługodawcą (Sprzedawcą).
      3.    Usługodawca zapewnia, iż dane osobowe Usługobiorców są należycie zabezpieczane, a Formularze Zamówienia i Rejestracji służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, wskutek czego proces przekazywania danych jest szyfrowany.
      4.     Przetwarzając dane osobowe Usługodawca (Sprzedawca)  zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców (Klientów) przed ich  pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.
      5.    Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługodawca, może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy, które są:  niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, jedynie po usunięciu danych identyfikujących Usługobiorcę, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi.
      6.    Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.
      7.    Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

XIII. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego, - ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. -ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny  zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny mogą zostać skierowane do mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości w przeciwnym razie zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy (Sprzedawcy) .
Regulamin obowiązuje od dnia 07.03. 2019 roku. Usługobiorca (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązując się jednocześnie do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego ze wskazaniem daty obowiązywania zmian, a także poprzez wysyłanie jego  zmienionej treści  na adres e-mail wskazany przez Usługobiorców dla których została zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w sklepie internetowym. W braku akceptacji zmienionego Regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila  wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
Zmiany Regulaminu obowiązują zarówno Usługodawcę (Sprzedawcę) jaki Usługobiorców (Klientów) w terminie 3 dni od momentu opublikowania zmian na stronie sklepu internetowego www.onelovedesign.pl
Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Usługobiorców korzystających ze sklepu internetowego www.onelovedesign.pl przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.onelovedesign.pl Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: www.onelovedesign.pl/regulamin.html

XIV. PRAWA AUTORSKIE

Przedstawione na stronie sklepu internetowego o adresie elektroniczny http://www.onelovedesign.pl/ szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Towarów stanowią własność sklepu internetowego i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.

 

1. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM 1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym. 1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia. 1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. 1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io. 1.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. 1.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia. 1.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl